DE MEST LÄSVÄRDA INLÄGGEN

LÄSER DU MIN BLOGG?

29/07/2018

1/7
Please reload

SENASTE INLÄGGEN
Please reload

BLOGGENS ARKIV
Please reload

HJÄRNAN ÄR KVAR PÅ SAVANNEN

 

Jag har lyssnat på en del böcker nu de senaste halvåret och alla böcker har handlat om samma ämnen men från olika perspektiv och författare. Böckerna har handlat om människans sociala beteende, kost, hälsa och om olika neurofysilogiska diagnoser. En sak som de alla böcker har gemensamt är att de konstaterar att människan har inte evolutionärt utvecklats någonting på dessa tusen miljoner år vi funnits på planeten. Människan är fortfarande kvar i den tid då vi var jägare och samlare och därför har vi beteenden och instikter som krockar med vår nutida livsstil. Samhällets utvecklig går alldeles för fort fram för vårt eget bästa och det är en av alla anledningar till varför psykisk ohälsa ökar markant, fler får neurofysilogiska diagnoser, blir mer främlingsfientliga, får fler sjukdomar och skolresultaten drastiskt sjunker. Vi lever en livsstil som inte är anpassat för oss som art. 

 

Grovt generalliserat kan vi dela in människor i två olika personlighetsdrag. Introvert som har starka kopplingar till autism och extrovert som har starka kopplingar till adhd. Vi alla människor ligger på en skala som antingen är närmre extrovert eller nämre introvert och är man extrem åt något håll brukar man oftast få en diagnos. Båda personlighetsdragen har varit betydelsefulla för överlevnad när vi levde som jägare och samlare. Extroverta är energiska, impulsrika och känsliga för intryck som gjort dem till utmärka jägare medan introverta är mer misstänksamma, reflekterande och detaljfokuserade som stärkt gruppens överlevnad på savannens tid. Vi bär med oss de här egenskaperna från den tid vi levde på savannen och varje dag handlade om mellan liv och död, i dagens samhälle har vi inga realla hot och vår reptilhjärna arbetar för fullt ändå. Kort sagt; alla problem vi har idag som psykisk ohälsa, fetma, främlingsfientlighet, trötta skolungdomar är för att hjärnan tror att vi är kvar på savannen. Ibland känns det som att vi motarbetar vår egen art och sätt att vara, istället för att förstå varför vi är och gör som vi gör.

 

All forskning visar på att pulshöjande fysisk aktivitet enbart ger positiva effekter, varför lägger vi sådan liten fokus på det i skolan? Är man regelbundet fysisk aktiv gör det att man har lättare för att fokusera, hantera stress, bli mer kreativ, ta till information bättre samt blir mer öppen för förändring. Förutom att den mentala hälsan blir bättre så får en alla hälsovinster rent fysiskt med och många folksjukdomar kan elimineras med rätt kost och fysisk aktivitet. Jag förespråkar verkligen fysisk motion till alla samhällsgrupper och klasser för att bli mer mentalt öppna inför sig själv och andra, för att orka med våra liv.

 

Politiker vill ställa högre krav på elever för att de har för låga skolresultat, samtidigt som de oroar sig över den psykiska ohälsa som ökat markant bland ungdomar, samtidigt som de inte har någon aning om hur människor fungerar i grupp, eller hur människor tar till sig information eller lägger någon fokus på den fysiska delen. Det är tre fjärdedelar av jordens befolkning som är extroverta som blir rastlösa av att sitta still, det är en fjärdedel av jordens befolkning som är introverta som inte vill ha social interaktion och lugn miljö. Hur ska de mötas och prestera på en plats som inte är anpassad för någon av dem?

 

Jag tror vi behöver lägga mer fokus på att förebygga sjukdom och psykisk ohälsa genom att få människor i rörelse. Hjärnan är fortfarande kvar på savannen och där är vi skapta för att röra oss, det signalerar överlevnad.

Taggar:

Dela på Facebook
Please reload